Begraven: ‘terug naar Moeder Aarde’

Voor veel mensen is een graf een ‘natuurlijke’ bestemming na het leven, een terugkeer naar ‘Moeder Aarde’. Veel nabestaanden vinden het fijn om een fysieke plek te hebben om naar toe te gaan. Een plek om de overledene te herdenken, even heel dichtbij te zijn, het verdriet de ruimte te geven en herinneringen op te halen. Een graf kan ook troost bieden. De nabestaanden kunnen het graf verzorgen, aankleden met bloemen of beeldjes… Zo wordt het echt een plek om alleen te zijn met de gedachten en even tot rust te komen.

Verschillende soorten graven

In Nederland zijn algemene begraafplaatsen en bijzondere begraafplaatsen. Algemene begraafplaatsen zijn meestal begraafplaatsen die beheerd worden door gemeenten. Bijzondere begraafplaatsen zijn begraafplaatsen die beheerd worden door bijvoorbeeld een kerkgenootschap (denk hierbij aan een katholieke begraafplaats) of begraafplaatsen in eigendom van particulieren.

Algemeen graf

Dit is een zandgraf waarin meerdere overledenen worden begraven. Wie dat zijn, bepaalt uitsluitend de beheerder van de begraafplaats. De overledenen zijn vrijwel nooit familie van elkaar.

Bijzonder graf

Dit is een grafruimte waarop een zogeheten ‘uitsluitend recht’ geldt. Dit soort graven wordt uitgegeven voor het begraven van één of meerdere personen. De rechthebbende op zo’n graf bepaalt wie erin begraven wordt. Vaak wordt dit soort graven, ook wel bekend als familiegraf, gehuurd door personen die bij elkaar begraven willen worden.

Koopgraf

Dit is een zandgraf dat voor onbepaalde tijd wordt uitgegeven. Men spreekt hier ook over een bijzonder graf. Dit soort graven wordt echter nog maar op een beperkt aantal plaatsen in Nederland uitgegeven. Het graf wordt eigendom van de koper en zijn of haar erfgenamen.

Keldergraf

Bij een keldergraf wordt de kist niet rechtstreeks in de grond geplaatst, maar in een betonnen kelder in de grond. De kelder is waterdicht maar heeft meestal wel een goed beluchtingssysteem dat geuroverlast voorkomt. Koolstoffilters zuiveren de lucht.

Een voorbeeld keldergraf kunt u bekijken in onze modellentuin aan de
Weg langs de Begraafplaatsen 3 te Arnhem.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor: 026 4423102