Een mausoleum laten bouwen is niet iets dat u dagelijks doet.

Daarom hebben wij ons gespecialiseerd in het begeleiden en laten bouwen van een mausoleum dat geheel voldoet aan uw wensen. Hieronder een korte beschrijving van de diverse stadia die we samen met u doorlopen om een geheel uniek monument te realiseren:

De voorbereiding:

In een eerste oriënterend gesprek leggen wij uw wensen vast betreffende het mausoleum en de door u gewenste begraafplaats. Vervolgens gaan wij met de beheerder van deze begraafplaats uw wensen bespreken en mogelijke plekken voor het mausoleum vastleggen. Ook worden de eisen die de begraafplaats stelt opgenomen en gekeken in hoeverre uw wensen op de begraafplaats gerealiseerd kunnen worden. Na deze eerste oriëntatie worden de mogelijkheden met u besproken en beslist u of u overgaat tot de aankoop/huur van een plek op de begraafplaats en het starten van de ontwerp-fase of dat een nieuwe oriëntatie plaats gaat vinden op een andere begraafplaats die misschien meer mogelijkheden biedt. Ook wordt met u een duidelijke afspraak gemaakt omtrent het budget binnen welke het mausoleum gerealiseerd moet worden.

Het ontwerp:

Kiest u voor een nieuw ontwerp dan wordt samen met een gerenomeerd architectenbureau een ontwerp gemaakt dat past binnen de eisen van de begraafplaats, technisch realiseerbaar is en vooral uw persoonlijke smaak en wensen goed tot zijn recht brengt. U krijgt hierdoor een uniek mausoleum dat geheel op uzelf is afgestemd. Daarnaast wordt scherp opgelet dat het door u gestelde budget niet overschreden wordt. Als het ontwerp door u wordt goedgekeurd en ook de begraafplaats aangeeft dat zij geen bezwaren hebben gaan we over tot realisatie van UW mausoleum.

De realisatie van UW mausoleum:

Nu het ontwerp door alle partijen is goedgekeurd zorgen wij voor de aanvraag van de benodigde vergunning(en), worden de materialen besteld en afspraken gemaakt met de aannemers die de assemblage van het mausoleum zullen verzorgen. Afhankelijk van de gekozen materialen laten wij de componenten zoveel mogelijk al in het land van herkomst op maat maken waardoor de werkzaamheden op de begraafplaats aanzienlijk beperkt worden. Hiermee wordt ook de rust op de begraafplaats zo min mogelijk verstoord. Tijdens de bouw houden wij u regelmatig op de hoogte van de vorderingen en uiteraard bent u ook welkom om zelf te komen kijken om de vorderingen te volgen.

De oplevering:

Als het mausoleum klaar is nodigen wij u uit voor de eerste oplevering. Tijdens deze eerste oplevering wordt samen met u gekeken of het mausoleum gebouwd is zoals met u afgesproken en worden eventuele onvolkomenheden in de afwerking vastgelegd. Deze onvolkomenheden worden in de dagen na de eerste oplevering verholpen. Daarna volgt de definitieve oplevering en overdracht van UW mausoleum.

De kosten:

Een eenvoudig -American Style- mausoleum (zie onderaan deze pagina) voor 2 of 3 bijzettingen is afhankelijk van steensoort en uitvoering reeds leverbaar vanaf ca. € 7.500,-. Een geheel bovengronds mausoleum is in de meest eenvoudige vorm leverbaar vanaf ca. € 50.000,-. Wilt u een uniek en geheel voor uzelf ontworpen mausoleum stelt u het budget vast (vanaf minimaal € 75.000,-) en wordt binnen dit budget een ontwerp voor u gemaakt. Let op: alle hiervoor genoemde bedragen zijn exclusief de kosten van de begraafplaats (grafhuur/koop en eventuele vergunningen) en inclusief BTW.

Wilt u meer informatie of UW MAUSOLEUM door ons laten realiseren, neemt u dan svp contact op.
Uitvaartverzorging Kramer
Weg langs de Begraafplaatsen 3
6815 AZ  Arnhem

026-4423102 of
info@kramergrafmonumenten.nl (Dhr. W.Th.M. Wijnands)

Een eenvoudig -American Style- mausoleum wordt gebouwd op basis van een grafkelder welke slechts gedeeltelijk wordt ingegraven. Het bovengrondse deel wordt sierlijk bekleed en afgewerkt met de natuursteen van uw keuze waardoor een unieke gedenkplek ontstaat. De -American Style- mausolea zijn leverbaar voor 2 tot 8 bijzettingen.