Welke keuze graf heeft u gemaakt?

Voordat u een keuze gaat maken over het materiaal van een gedenkteken is het goed om even na te denken wat men precies wilt.

Heeft u een enkel of een dubbel graf (met dubbel bedoelen we twee graven naast elkaar)?

Hoeveel mensen worden er in de toekomst nog in hetzelfde graf begraven?

Wilt u alleen een staand gedeelte (lettersteen) of een complete grafbedekking?

Wat wilt u qua belettering en/of afbeeldingen op het monument, nu en/of in de toekomst?